Mensen die tot BLACKSTREAM BVBA website zeggen dat ze het eens zijn met de volgende voorwaarden:

InformatiES

Deze site is ontwikkeld door BLACKSTREAM BVBA, die het ook beheert. BLACKSTREAM BVBA biedt haar uiterste zorg om de nauwkeurigheid van de informatie en gegevens die beschikbaar zijn op haar website te garanderen, alsook om deze zo snel mogelijk te updaten. De informatie op deze website is samengesteld uit bronnen die, naar de mening van BLACKSTREAM BVBA, betrouwbaar zijn. BLACKSTREAM BVBA kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige fout, weglating, wijziging of vertraging in het bijwerken van de genoemde informatie en gegevens. Gebruikers van de site worden daarom verzocht om geen beslissing te nemen op basis van deze informatie en gegevens alvorens ze te hebben gecontroleerd. Elke gebruiker geeft toe dat hij de op eigen risico beschikbare gegevens en informatie gebruikt.

Verbindingen

Deze site biedt links naar websites van derden. BLACKSTREAM BVBA verstrekt deze links uitsluitend als een gemak en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en inhoud van deze sites. Elke gebruiker benadert deze sites op eigen risico.

Persoonlijke informatie

BLACKSTREAM BVBA kan persoonlijke gegevens over de gebruiker verzamelen. Deze persoonlijke gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking en zijn mogelijk bedoeld om contact op te nemen met de gebruiker. De gebruiker machtigt BLACKSTREAM BVBA om in een database de persoonlijke informatie die het via deze website verstrekt.Overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hebben alle gebruikers het recht op toegang en rectificatie van hun gegevens.

 

BLACKSTREAM BVBA handvest voor de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (25/05/2018)

 

BLACKSTREAM BVBA verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en in overeenstemming met de geldende wetgeving in België en Europa, de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar diensten te waarborgen, alsook hun privacy te respecteren.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de GUT SCHWARZENBACH SPRL, met maatschappelijke zetel te Schwarzenbach, 3, 4760 Bullange, en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Dhr. Stefan Schröder.

Als u vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Dhr. Stefan Schröder per post op het bovenstaande adres of per e-mail (e-mail: stefan@belicious.be).

 

 1. BLACKSTREAM BVBA verzamelt persoonlijke gegevens van haar klanten en prospects op een eerlijke en transparante manier.
 • BLACKSTREAM BVBA verzamelt geen persoonsgegevens zonder de betrokken personen hiervan op de hoogte te stellen.
 • BLACKSTREAM BVBA verzamelt deze gegevens om de door haar klanten gevraagde diensten te kunnen leveren, om te voldoen aan de beheersbehoeften van haar klanten en prospects en om hen te informeren over hoe deze gegevens worden gebruikt.
 • BLACKSTREAM BVBA zorgt ervoor dat de verzamelde persoonlijke gegevens relevant zijn om haar klanten beter te leren kennen en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.
 • BLACKSTREAM BVBA informeert internetgebruikers over de plaatsing van cookies en andere trackers op de sites die het publiceert.

 

 1. BLACKSTREAM BVBA gebruikt de persoonlijke gegevens die het in het kader van zijn commerciële activiteiten verzamelt.
 • BLACKSTREAM BVBA garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die haar worden toevertrouwd en respecteert de principes van gegevensbescherming bij het ontwerp van diensten, sites en toepassingen.
 • BLACKSTREAM BVBA gebruikt de persoonlijke gegevens van klanten om deze te kunnen identificeren, de gevraagde dienst te leveren en aanbiedingen te bezorgen die aangepast zijn aan hun behoeften.
 • BLACKSTREAM BVBA deelt enkel persoonlijke gegevens mee aan erkende dienstverleners en zorgt ervoor dat deze voldoen aan de strikte voorwaarden van vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van deze gegevens.
 • BLACKSTREAM BVBA geeft geen persoonlijke gegevens door aan zakenpartners zonder de klanten te informeren en zonder hen de mogelijkheid te bieden hun recht van verzet uit te oefenen.
 • BLACKSTREAM BVBA kan geanonimiseerde klantgegevens onomkeerbaar gebruiken voor statistische onderzoeksdoeleinden.

 

 1. BLACKSTREAM BVBA neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
 • BLACKSTREAM BVBA past beveiligingsmaatregelen toe die zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van de persoonsgegevens om deze te beschermen tegen kwaadwillige indringers, verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden.
 • BLACKSTREAM BVBA garandeert de veiligheid van de informatie die wordt uitgewisseld tijdens transacties of betalingshandelingen.
 • BLACKSTREAM BVBA verleent enkel toegang tot haar IT-systeem aan die personen die echt toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • BLACKSTREAM BVBA maakt zijn werknemers bewust van de bescherming van de persoonlijke gegevens die hun ter beschikking worden gesteld in het kader van de uitoefening van hun functie en ziet erop toe dat zij zich houden aan de geldende regels en de normen van de onderneming.

 

 1. BLACKSTREAM BVBA respecteert de bewaartermijnen van de persoonsgegevens.
 • BLACKSTREAM BVBA beperkt de opslag van persoonsgegevens tot de duur vastgesteld bij wet of door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • BLACKSTREAM BVBA verbindt zich ertoe de gegevens aan het einde van deze periode uit de databanken te verwijderen.

 

 1. BLACKSTREAM BVBA informeert haar klanten en prospects over hun rechten met betrekking tot persoonsgegevens.
 • BLACKSTREAM BVBA informeert hen over de mogelijkheid om hun recht op toegang, mededeling en rechtzetting van de informatie en hun recht om verzet aan te tekenen op legitieme gronden.
 • BLACKSTREAM BVBA informeert hen over hun recht om bezwaar te maken tegen commerciële prospectie.

 

 1. BLACKSTREAM BVBA informeert en adviseert haar klanten om hun privacy te beschermen.
 • BLACKSTREAM BVBA neemt maatregelen om opdringerige acties van derden (spam…) te beperken en informeert over elektronische aanvallen (phishing, virussen, diefstal van informatie,…).
 • BLACKSTREAM BVBA kan dit handvest steeds wijzigen, met name om de volgende redenen:

de invoering van nieuwe diensten of technologieën

wijzigingen in het wet- en regelgevingskader.

 

In het belang van de transparantie nodigt BLACKSTREAM BVBA bezoekers uit om deze pagina zo vaak als ze willen te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Al onze beleidslijnen en praktische adviezen over dit onderwerp zullen binnenkort beschikbaar zijn op onze website.

 

Intellectuele eigendom

Alle inhoud op deze site, inclusief de domeinnaam, logo’s, tekst, grafische afbeeldingen en andere bestanden die op deze site worden weergegeven, is eigendom van BLACKSTREAM SPRL en wordt beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectueel eigendom. Het is mogelijk om de gebruiker om artikelen, pagina’s en / of secties van deze site te downloaden of af te drukken, op voorwaarde dat auteursrechtvermeldingen of andere mededelingen van eigendom niet worden verwijderd.

Toepasselijk recht

Deze site valt onder de Luxemburgse wetgeving en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Luxemburgse rechtbanken.

Waarschuwing

De BLACKSTREAM BVBA-website is niet bedoeld voor personen in rechtsgebieden waar de publicatie of beschikbaarheid van een dergelijke website verboden is.

Foto credits

© BLACKSTREAM SPRL

Conceptie, realisatie, integratie en programmering

Digital Vision S.àr.l. – IT-diensten
Am Hock, 4
L-9991 Weiswampach

www. digitalvision.lu

+352 206 011 02
IBLC: LU31296945
Matricule: 2019 2436 495
RCS Luxembourg: B235393

 

hoofdredacteur

BLACKSTREAM SPRL

Schwarzenbach, 1 E2

B-4760 Bullange

TVA BE0550 896 157

info@belicious.be

+32 484 91 05 18

 

WEB-HOSTING/DATACENTER

HostPress GmbH
Bahnhofstr. 34,
66571 Eppelborn

Deutschland

Hoofdkantoor

BLACKSTREAM SPRL

Schwarzenbach, 1 E2

B-4760 Bullange

TVA BE0550 896 157